سوابق کاری مهندسین مشاور پی فن پایه یک ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

اجرای پایدارسازی (حفاری – تزریق نیلینگ – شاتکریت )