ماشین آلات و تجهیزات نیلینگ

ردیف نوع دستگاه و مشخصات تعداد
۱ کمپرسور هوا اینگر سورلند ۸۲۵ ۱ دستگاه
۲ دریل واگن   اطلس کوپکو و هولمن ۳ دستگاه
۳ دریل واگن   جوی ۱ دستگاه
۴ پمپ شاتکریت ۲۶۰ ۴ دستگاه
۵ پمپ تزریق   سیمان ۴ دستگاه
۶ دستگاه رزوه زن آرماتور ۲دستگاه
۷ دستگاه راسول حفاری برقی ۴ دستگاه
۸ ابزار آلات ،لوازم ،وشلنگ و تجهیزات متفرقه به مقدار لازم
۹ ترانس جوش   و دریل صنعتی و ابزار آلات اهنگری به مقدار لازم
۱۰ جک کشش ۶۰ تن و متعلقات آزمایشات سنجش پایداری ۱ ست
۱۱ راد حفاری ۴۰۰ متر
۱۲ سرمته و چکش حفاری ۱۰ ست