لوازم جانبی حفاری و آزمایشهای صحرایی

 

ردیف شرح وسائل تعداد
۱ راد حفاری CP-50 در طول ۳ متر ۲۰۰ شاخه
۲ کوربارل ۷۶ دو جداره در طول ۳ متر ۲
۳ کوربارل ۸۶ دو جداره در طول ۳ متر ۲
۴ کوربارل ۱۰۱ دو جداره در طول ۳ متر ۱
۵ کیسینگ ۹۳ کرلیوس ۸۰ متر
۶ کیسینگ ۱۰۱ کرلیوس ۶۰ متر
۷ کیسینگ ۱۱۶ کرلیوس ۲۰ متر
۸ کیسینگ۱۲۷ کرلیوس ۵۰ متر
۹ راد HQ مخصوص حفاری وایرلاین ۴۰ شاخه
۱۰ کریارل کامل HQ ۲
۱۱ انواع سرمته های حفاری TC، دیامی و سخت بر
۱۲ دستگاه بارگذاری صفحه ای ۱
۱۳ تجهیزات آزمایشات صحرایی شامل انواع نمونه گیرها از جمله U4 ، شلبی ، کرکاتر، SPT ، CPT ، چکش و سندان و غیره ۱ سری
۱۴ دستگاه اندازی گیری مقاومت الکتریکی زمین تا عمق ۲۵۰ متر ۱
۱۵ دستگاه GPR جهت آزمایشات ژئوفیزیک ۱
۱۶ دستگاه دیلاتومتر ۱
۱۷ جک کشش ۳۰ تن و متعلقات آزمایشات سنجش پایداری     ۱