تجهیزات آزمایشگاه بتن

ردیف شرح وسائل تعداد
۱ جک برقی ۵۰۰ تنی Controls ایتالیا با متعلقات آزمایش خمشی بتن ۱
۲ جک برقی ۲۰۰ تنی ۸
۳ جک دستی ۱۸۰ و ۱۲۰ تنی ۴
۴ فک آزمایش مقاومت خمشی بتن و قالبهای ۷۵*۱۵*۱۵   ۳
۵ وسائل آزمایش وزن مخصوص ظاهری و حقیقی و جذب آب ۳
۶ بالون لوشاتلیه و قیف های شیشه ای مخصوص برای آزمایش وزن مخصوص سیمان ۴
۷ دستگاه ویکات برای آزمایش غلظت طبیعی سیمان و زمان گیرش سیمان بروش ویکات ۳
۸ وسائل آزمایش روانی بتن با کلیه متعلقاتش ۱۰
۹ دستگاه کپینگ نمونه های بتن ۶
۱۰ قالبهای ۱۵*۱۵ بتن ۲۵۰
۱۱ قالبهای ۳۰*۱۵ بتن ۱۵۰
۱۲ قالبهای۵*۵ مخصوص ملات برای آزمایشات بتن و طرح اختلاط بتن ۷
۱۳ دستگاه کر گیری با مته های ۲و۴و۶ اینچ ۲
۱۴ دستگاه برش نمونه های کر ۱
۱۵ قالب مخصوص دانسیته نسبی دوغاب بنتونیت یا سیمان ۲
۱۶ کرنومتر برای تعیین سرعت و درصد رسوب و ته نشت دوغاب بنتونیت یا سیمان ۶
۱۷ صفحه چسبندگی ۴
۱۸ دستگاه تست برزیلی ۲
۱۹ دستگاه بلین با کلیه متعلقاتش برای آزمایش نرمی سیمان ۲
۲۰ دستگاه اتوکلاو با کلیه متعلقاتش برای آزمایش انبساط خمیر سیمان ۲
۲۱ دستگاه آزمایش درصد هوای مخلوط بتن تازه با روش فشار هوا با کلیه متعلقاتش ۲
۲۲ قیف مارش برای تعیین لزجت بنتونیت یا ملات سیمان ۲
۲۳ همزن برقی ۵
۲۴ سوزن ویکات ۲