تجهیزات آزمایشگاه آسفالت

 

ردیف شرح وسائل تعداد
۱ دستگاه استراکشن آسفالت برای تعیین درصد قیر در آسفالت ۲
۲ چکش مارشال و قالبهای مربوطه ۲
۳ گرمخانه آسفالت ۱
۴ جک نمونه گیر آسفالت ۱
۵ ترازوی دیجیتالی با دقت ۰۱/۰ ۸
۶ دماسنج دیجیتالی ۵
۷ جک مارشال ۱
۸ وکیوم و دیسکاتور ۲