• زمین شناسی - پی فن
  • تونل - پی فن
  • ابنیه - پی فن
  • پایدارسازی گود های شهری - پی فن
  • معدن - پی فن
  • آزمایشگاه محلی - پی فن
  • ژئوتکنیک - پی فن

شرکت مهندسین مشاور پی فن، اولین مشاور محلی ژئوتکنیک در استان فارس میباشد که در سال ۱۳۷۱ تاسیس گردید. این مشاور از همان ابتدا فعالیت خود را بصورت گسترده در زمینه مطالعه طرح های عمرانی، زمین شناسی و ژئوتکنیک آغاز نمود و اکنون با گذشت نزدیک به دو دهه از شروع فعالیت خود، با بهره مندی از نیروی متخصص و مجرب توانسته است مطالعات ژئوتکنیک و خدمات آزمایشگاهی بیش از پنجاه طرح عمرانی کشور را در استان فارس و سایر استانهای همجوار به پایان رساند و کماکان سرعت عمل و دقت در انجام حفاری ها، اخذ نمونه، آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی، تهیه و تنظیم گزارش ها با پیشرفته ترین روش های نرم افزاری مد نظر مدیریت این شرکت بوده و خواهد بود.

فعالیت ها

زمین شناسی

زمین شناسی - پی فن

ژئوتکنیک

ژئوتکنیک - پی فن

آزمایشگاه محلی

آزمایشگاه محلی - پی فن

معدن

معدن - پی فن

ابنیه

ابنیه - پی فن

تونل

تونل - پی فن

پایدار سازی گودهای شهری

پایدارسازی گود های شهری - پی فن